Política de privacitat

  • Home
  • Política de privacitat
Radio Taxi

Política de privacitat

Identitat RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA S.L.U.   – CIF B98877806
Direcció Polígono Industrial Vara de Quart en C/ Gremis nº 8 bajo, 46014 València -España-
Telèfon 96 370.33.33.
Email info@radiotaxivalencia.es

RADIE TAXI METROPOLITÀ DE VALÈNCIA S.L.O. es compromet a complir la legislació vigent a cada moment en matèria de tractament de dades de caràcter personal. Mitjançant la següent política de privacitat RADI TAXI METROPOLITÀ DE VALÈNCIA S.L.O. informa els usuaris de:

El responsable del tractament de les seues dades és RADI TAXI METROPOLITÀ DE VALÈNCIA S.L.O. amb CIF B98877806. RADIE TAXI METROPOLITÀ DE VALÈNCIA S.L.O. informa l'usuari que les dades que ens facilite a través de la navegació per la nostra web, del formulari de contacte o en l'enviament de correus electrònics, seran inclosos en fitxers titularitat de RÀDIO TAXI METROPOLITÀ DE VALÈNCIA S.L.O. (d'ara en avant RADI-TAXI) i garanteix que són de la seua plena responsabilitat.
Formulari de contacte RADI-TAXI posa en el seu coneixement que únicament tractarà les dades de caràcter personal que ens facilite en el formulari de contacte únicament amb la finalitat de remetre-li la informació sol·licitada sobre els serveis prestats, així com resoldre els dubtes o qüestions que ens planteja. Compte abonat RÀDIO-TAXI posa en el seu coneixement que únicament tractarà les dades de caràcter personal que ens facilite a través del formulari de compte abonat amb la finalitat d'iniciar la tramitació de l'alta com a client abonat de l'entitat. Sol·licitud alta taxista RADI-TAXI posa en el seu coneixement que únicament tractarà les dades de caràcter personal que ens facilite a través del formulari de sol·licitud alta taxista amb la finalitat d'iniciar la tramitació de l'alta com a taxista associat en l'empresa. Registre taxistes ja afiliats RÀDIO-TAXI posa en el seu coneixement que únicament tractarà les dades de caràcter personal que ens facilite a través del formulari de registre de taxistes ja afiliats amb la finalitat de dur a terme la inscripció en el registre sempre que siga associat de RÀDIO-TAXI. Formulari de qualitat RADI-TAXI posa en el seu coneixement que únicament tractarà les dades de caràcter personal que ens facilite a través del formulari de qualitat amb la finalitat de conéixer el grau de satisfacció com a usuari dels serveis prestats per RÀDIO-TAXI. Cal indicar que la no facilitació de les dades necessàries que se sol·liciten en qualsevol formulari tindrà com a conseqüència que la seua sol·licitud no puga ser atesa. A aquest efecte, i per a complir amb aquestes finalitats, és important que ens informe de qualsevol modificació que es produïsca en les seues dades personals a fi de mantindre'ls actualitzats. En cas contrari, no responem de la veracitat d'aquests. Amb la finalitat d'oferir una experiència millorada als nostres usuaris, RÀDIO TAXI METROPOLITÀ DE VALÈNCIA S.L.O. procurarà en tot moment establir mecanismes adequats per a obtindre el consentiment de l'Usuari per a la instal·lació de cookies que el requerisquen. Quan un usuari accedeix a la nostra web apareix un pop-*up en el qual s'informa de l'existència de cookies i que si continua navegant per la nostra pàgina presta el seu consentiment per a la instal·lació de cookies. L'acceptació de la instal·lació de les cookies comporta l'acceptació de conservació de l'adreça IP en els registres de RÀDIO TAXI METROPOLITÀ DE VALÈNCIA S.L.O., juntament amb la data d'acceptació, per termini d'un any, amb la finalitat de demostrar el consentiment de l'usuari, segons estableix la normativa vigent en protecció de dades. Pot consultar més informació en la nostra “Política de Cookies”.
El tractament de les seues dades per a la prestació del servei està legitimat mitjançant el consentiment de l'interessat prestat a través de la navegació per la nostra web i l'acceptació de les diferents polítiques de privacitat.
De manera general, no se cediran dades a tercers excepte obligació legal o en el supòsit que siga necessari per a atendre la seua sol·licitud. No obstant això, a vegades RADI-TAXI li podria sol·licitar el consentiment per a realitzar alguna cessió d'algunes dades perquè es considera oportú o interessant. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment davant RÀDIO-TAXI Únicament es posarà informació personal a la disposició de tercers amb els quals RADI-TAXI manté una relació per a brindar productes o serveis als nostres usuaris per a oferir o millorar els seus productes, serveis, o amb finalitats publicitaris. Es comunica a l'usuari que les seues dades seran cedides a les entitats col·laboradores quan siga necessari per a facilitar-li els serveis seleccionats.
Pot exercir davant RÀDIO-TAXI els seus drets d'accés, rectificació de dades inexactes, cancel·lació quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser recollits, oposició al tractament de les seues dades, portabilitat de les seues dades a un altre responsable i limitació del tractament de les seues dades de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment davant RÀDIO-TAXI Per a l'exercici dels seus drets, pot enviar un escrit en el qual expose el dret que vol exercir i davant que fitxer, acompanyat d'una còpia del seu document d'identificació. Pot remetre aquests documents i adreça o forma de contacte a l'efecte de notificació en la següent adreça de correu electrònic *proteccióndedatos@caatvalencia.es RADI-TAXI contestarà a l'exercici de drets en el termini d'un mes a comptar a partir de la recepció de la sol·licitud, segons normativa vigent en Protecció de Dades. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. L'informarem de qualsevol pròrroga en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud indicant els motius de la dilació. Així mateix, els interessats tenen dret a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades; www.agpd.es)
L'usuari facilita dades personals a través de la navegació per la nostra web, a través del formulari de contacte o en l'enviament de correus. Quin tipus d'informació manegem dels nostres usuaris? Les dades de caràcter personal o informació manejada per RÀDIO-TAXI pot ser obligatòria o voluntària. Les dades obligatòries són aquells que són indispensables per a atendre la seua sol·licitud. Tots els camps marcats amb un (*) són d'emplenament obligatori. L'Usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a RÀDIO-TAXI i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze. La informació voluntària és aquella que l'u
Les dades seran conservades mentre l'usuari no revoque el seu consentiment. L'adreça IP obtinguda a través de les cookies tindrà un termini de conservació d'un any, amb la finalitat de demostrar el consentiment de l'usuari. Quant al termini de conservació de les cookies, pot obtindre més informació en la web de RÀDIO-TAXI En els casos que no siga necessari el seu consentiment, la conservació de les dades es realitzarà durant el temps necessari per a la prestació del servei i durant els terminis de prescripció legal exigits.
RÀDIO-TAXI garanteix l'adopció de les mesures oportunes per a assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades establides tenint en compte del caràcter reservat de les dades. RÀDIO-TAXI es compromet al fet que aquestes dades romanguen secrets, tractant-los amb la màxima reserva, i declara tindre implantades en el seu sistema d'informació les polítiques de seguretat corresponents en atenció a la mena de dades manejades i conforme al que es disposa en el Reglament UE 2016/679.
Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a altres llocs web no pertanyents a la nostra entitat, RÀDIO-TAXI no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguen emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.